norrafridensborg.blogg.se

Anna Björkmans liv och leverne

ATT GÖRA SIN PLIKT

Kategori: Allmänt

Igår, efter många om och men kom jag iväg och röstade. För mig är det en självklarhet att rösta. Det är en ynnest att leva i ett land som Sverige med den friheten och de grundlagsskyddade rättigheterna vi har. Men det är inte något att ta förgivet! Det är dessutom något vi aktivt måste skydda och värna om. Jag har i mitt jobb träffat otaliga människor som flytt från förtryck och förföljeölse från länder där människor offrat sina liv och sin hälsa för att få det vi i vårt land tar för givet. Men det är inte långt bort och förändringar går fort. Allmän rösträtt har bara funnits i Sverige i 100 år och det är en svinblink i männsklighetens historia. Förändringen kan gå precis lika fort åt andra hållet, tro mig!
 
Att leva i en demokrati innebär inte bara att man kan åtnjuta en rad med rättigheter, utan det innebär också skyldigheter. Att rösta är en av dem. Att vara insatt i frågor man ska rösta om är en annan. Jag kan verkligen inte påstå att jag är särskillt insatt. Jag är inte helt nöjd med min egen insats där måste jag säga. Så i valet valde jag att välja ut frågor som är viktiga för mig och rösta på det parti som jag tyckte överensstämde mest med mina åsikter och inte gick emot mina grundvärderingar allt för mycket. De frågor jag koncentrerade mig på var en humanare integrationspolitik och en levande landsbygd. 
 
Ibland har jag funderat på att börja syssla med politik. Jag gillar ju att klura ut saker, förändra strukturer och förbättra arbetssätt. Men problemet är att det inte finns något parti som jag överesnstämmer med helt och hållet och det bär mig emot att kompromissa och köpa ett helt paket. Jag kan inte argumetera för sådant jag inte tror på eller står för. Jag har istället kommit fram till att jag kan påverka relativt mycket som tjänsteman. Jag hörde en gång ett påstående som jag tyckte lät så bra, tjänstemannens uppgift är att "skickliggöra sina politiker". Jag tänker mig att det innebär att man förbereder, tänker igenom, analyserar och kommer med förslag på vad man kommit fram till är bäst för verksamheten. Alltså kan man ha ganska mycket inflytande på verksamhetens utveckling och art. Kanske till och med mer än om man verkade inom politiken? Naturligtvis är en kommun en politikerstyrd organisation och sak så vara. Arbetssättet som tjänsteman poassar nog mig bättre än om jag vore politiker. 
 
 Lite högtidligt känns det allt att gå till matsalen på Hammars skola och fullgöra sin plikt!